Navigace

Obsah


Relace dne 13. 2. 2019 

Obecní úřad Velké Hoštice vás zve na veřejné zasedání členů obecního zastupitelstva, které proběhne 14. 2. od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu jednání je zpráva o činnosti obecního úřadu, ekonomické záležitosti obce, dotace spolkům a různé.

 

MŠ Velké Hoštice zve na Dětský karneval. Ten proběhne v sobotu 16. února v 15:00 hod. v sále pohostinství Vítek. Budou oceněny rodiny v maskách.

 

Výběr místního poplatku za svoz PDO na rok 2019 a místního poplatku za psy se uskuteční od úterý 19. února v úředních hodinách. Poplatek za svoz PDO na jednoho poplatníka činí 580,- Kč. Poplatek za jednoho psa činí 200,- Kč.

 

Komise pro životní prostředí zve všechny občany na veřejnou přednášku na téma: Kdo to zpívá za okny? Přednáška se koná 15. února od 18:00 hod. v klubovně Senior klubu na zámku ve Velkých Hošticích.