Navigace

Obsah

ČČK patří k jednomu z nejstarších spolků v naší obci. Za 2. sv. války a v poválečných  letech bylo jeho hlavní činností poskytování první pomoci při ošetření různých zranění jak dětí, tak dospělých. Byli určeni členové, kteří měli základní kurz zdravovědy a kteří byli vždy ochotni pomoci. U těžších zranění poskytli první pomoc a poslali zraněné do nemocnice. V pozdějších letech se už poskytovala první pomoc během fotbalových utkání a při hasičských cvičeních. V dalších letech se ČČK zabýval spíše přednáškami o první pomoci, charitativní činností a pomocí při povodních, kdy spolupracoval s dobrovolnými hasiči, sbírkami pro diakonii nebo pro Klokánka v Dolním Benešově. Také jsme uskutečnili sbírku pro postižené povodněmi v Čechách. V posledních letech pravidelně organizujeme besídky pro seniory. Jedna z našich tradičních a největších akcí je každoroční organizace Tříkrálové sbírky.

V letošním roce po nesrovnalostech s okresním vedením ČČK  jsme náš spolek zrušili a založili nový spolek pod názvem „Klub žen“, který bude pokračovat ve stejné činnosti jako ČČK . Jedním z našich plánů je utvořit skupinku pro pomoc při úklidu kostela.