Navigace

Obsah


 

Stránka

Pozvánka na letní kino


plakát


18. 7. 2017

Pozvánka na letní Floru Olomouc


Karakotová zahrada

Letní flóra


11. 7. 2017

Uzavření pošty


Oznamujeme Vám, že dne 13.7.2017 bude uzavřena pošta ve Velkých Hošticích (provozní důvody). V ostatních dnech bude provoz pošty bez omezení.


11. 7. 2017

Dotazník - Zjištění pocitu bezpečí v obci Velké Hoštice ve vztahu k městskému kamerovému dohlížecímu systému


3. 7. 2017

Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Velké Hoštice


Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Velké Hoštce bylo spolufinancováno  z prostředků Ministerstva vnitra ČR v rámci programu - 01424 Dotace pro jednotku SDH obcí, a z prostředků Moravskoslezského kraje.

 

logo


12. 6. 2017

Informace o uzavření MŠ Velké Hoštice v období letních prázdnin


1

2

3


7. 6. 2017

Pozvánka na zajímavou akci


1. 6. 2017

Pozvánka na akci pořádanou Městem Hlučín "Diskuse rodičů dětí s postižením", která se uskuteční 18. května od 16 hodin v KD v Hlučíně.


Město chce začít diskuzi s rodiči dětí s postižením

Rodiče dětí, které trpí různými typy postižení, se mnohdy ocitají v téměř neřešitelných životních situacích, s nimiž jim systém příliš nepomáhá. Vedení města Hlučín stojí před povinností připravit se na změny, které s sebou přináší nové požadavky na inkluzi ze strany státu a potažmo Moravskoslezského kraje. Nechce ale čekat, až nějaká nařízení shora už tak zkoušeným rodičům případně ještě zkomplikují život. Město připravuje vlastní návrh řešení. Nejprve ho ale chce prodiskutovat se samotnými rodiči. Zve je proto na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 18. května od 16 hodin v Kulturním domě Hlučín.

"Obracíme se na všechny rodiče dětí, které trpí jakýmkoliv postižením, zdravotním, mentálním, tělesným, nebo kombinovaným, od lehkých až po těžké formy, aby přišli mezi nás a pobavili se s námi o tom, kde dnes vidí nedostatky v systému péče o své děti, v pomoci, které se jim dostává, či naopak nedostává. A uvítáme i rodiče z dalších obcí Hlučínska," vyzvala místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová.

Řada těchto dětí navštěvuje specializovaná zařízení v Hlučíně, ať už městská nebo krajská, jako například Dětskou rehabilitaci Hlučín, Základní školu v ulici Generála Svobody, nebo Odborné učiliště a Praktickou školu v Hlučíně. Ale je i mnoho takových, pro které na území Hlučínska neexistuje zařízení, jehož služeb by mohli rodiče využít. O takových dětech město ani neví a netuší, jak by jim mohlo podat pomocnou ruku. Pro ty všechny je určeno první pracovní setkání, které město svolává a na němž budou také odborníci na problematiku péče o tyto děti.

"Požadavky na inkluzi se dotknou nepochybně všech zařízení našeho typu a školy už je řeší v praxi. Jsme přesvědčeni, že služby sociální péče, vzdělávání a zdravotnictví nemohou fungovat odděleně, musí být ve větší symbióze než dosud. O to bychom chtěli usilovat při transformaci, na kterou se dle slov kraje máme připravovat," uvedla ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín Radmila Löwová.

Město Hlučín se zároveň obrací na další organizace a obce na Hlučínsku s prosbou o zprostředkování této informace všem, kterých se problematika týká. Vstup na setkání bude otevřený všem rodičům dětí s postižením z Hlučínska. Do kulturního domu, kde se akce koná, je z boční strany bezbariérový vchod, proto je samozřejmě možné přijet například i s dětmi na invalidních vozíčcích.

 

Odkaz na původní dokument: http://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin/tiskove-zpravy/mesto-chce-zacit-diskuzi-s-rodici-deti-s-postizenim.html

Pozvánka na webu SOMH-z: http://www.hlucinsko-zapad.cz/aktualni-deni/kalendar-akci/mesto-hlucin-chce-zacit-diskuzi-s-rodici-deti-s-postizenim-104_57cs.html


15. 5. 2017

Možné ohrožení 2017


9. 5. 2017

Bezplatná zdravotnická linka


Bezplatná zdravotnická linka 800 888 155

 

Linka slouží pro Vás, když potřebujete akutně poradit od lékaře, ale myslíte si, že to není na výjezd zachránky.


21. 4. 2017

Stránka