Navigace

Obsah


 

Stránka

Fotosoutěž "Stromy na Hlučínsku"


Plakát

Pravidla


9. 5. 2018

Fotbalové utkání


Fotbalové utkání


2. 5. 2018

Nález použité injekční stříkačky


Upozornění pro občany

 

Včera (dne 12.4.2018) byla v okolí pošty Velké Hoštice nalezena použitá injekční stříkačka.

Proto žádáme všechny občany, aby při pohybu (hlavně dětí) na veřejných prostranství byly co nejvíce obezřetní.

Obec provedla ihned kontrolu veřejných prostranství v obci, ale i přesto buďme obezřetní.

 

Připomeňme si pravidla jak postupovat při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky:


Jak postupovat při nálezu injekční jehly nebo stříkačky?

 • Objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte!
 • Nález okamžitě oznamte Policii ČR  (která zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob).
 • S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje (například pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem).

Poranění pohozenou injekční jehlou

 • Injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou uživatelé drog.
 • O použité injekční jehly se obvykle zraní dospělí při práci nebo rekreaci, děti na pískovištích nebo parcích.
 • Pokud se o použitou injekční jehlu poraníte:
  • bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet (krvácení sníží dávku viru), ranku nemačkejte,
  • po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem (mají antiseptický a protivirový účinek)
  • co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

13. 4. 2018

Dotazník - spokojenost v obci


Vážení spoluobčané,
 
Zajímá nás nejen, jak se Vám v současné době v naší obci žije, ale také, jaké máte představy a potřeby do budoucna. Prosíme Vás proto o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník můžete vyplnit zde.
 

12. 4. 2018

Akce na Hlučínsku


5. 4. 2018

Nové číslo zpravodaje mikroregionu Hlučínska-západ


2. 3. 2018

Zvýšení bezpečnosti na silnici I/56


Vážení spoluobčané,
 
jak jistě víte, Obec Velké Hoštice dlouhodobě podniká aktivity za účelem zklidnění dopravy v průtahu obce na silnici první třídy I/56. Při této příležitosti bychom Vás rádi informovali, že v nejbližších dnech hodláme požádat o získání dotace na výstavbu světelného signalizačního zařízení na stávajícím přechodu pro chodce na ulici Opavské v intravilánu obce, v blízkosti křížení této ulice s ulicí Hřbitovní ("Zvýšení bezpečnosti na silnici I/56, úprava stávajících přechodů pro chodce, ul. Opavská, Velké Hoštice - přechod pro chodce, ul. Hřbitovní"), a to  v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 1. výzva "MAS Hlučínsko z.s. - IROP - Dopravní infrastruktura, ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD".
 
Nové světelné signalizační zařízení bude hlavním prostředkem pro zklidnění dopravy a doplní tak nedávno zrealizované jiné světelné signalizační zřízení v blízkosti křížení ulice Opavská s ulicí Zámecká a Pekliska. Kromě celkového zklidnění dopravy přispěje nové světelné signalizační zařízení ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v obci, zejména chodců, neboť míra dopravní intenzity v předmětném úseku dosahuje témě 10,5 tis. motorových vozidel za 24 hodin. Tímto dojde k vytvoření bezpečného místa pro přecházení přes silnici první třídy I/56 pro chodce (obzvláště pro malé děti, seniory, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky apod.), což bude mít za následek zároveň posílení prvku bezbariérovosti (součástí světelného signalizačního zařízení je rovněž akustická signalizace pro nevidomé, v okolí přechodu pro chodce budou rovněž provedeny drobné úpravy - např. hmatové úpravy).
 
O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

30. 10. 2017

Semafor na ulici Opavské


Projekt Úprava stávajícího přechodu pro chodce na ulici Opavské, byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

logo

 

 


9. 10. 2017

Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Velké Hoštice


Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Velké Hoštce bylo spolufinancováno  z prostředků Ministerstva vnitra ČR v rámci programu - 01424 Dotace pro jednotku SDH obcí, a z prostředků Moravskoslezského kraje.

 

logo


12. 6. 2017

Bezplatná zdravotnická linka


Bezplatná zdravotnická linka 800 888 155

 

Linka slouží pro Vás, když potřebujete akutně poradit od lékaře, ale myslíte si, že to není na výjezd zachránky.


21. 4. 2017

Stránka