Navigace

Obsah


 

Stránka

Energetická aukce


1. 12. 2017

Projekt Policie ČR - "Řídím bez opice"


Projekt Policie ČR -


9. 11. 2017

Pozvánka na slavnostní otevření


Pozvánka na slavnostní otevření


6. 11. 2017

Zvýšení bezpečnosti na silnici I/56


Vážení spoluobčané,
 
jak jistě víte, Obec Velké Hoštice dlouhodobě podniká aktivity za účelem zklidnění dopravy v průtahu obce na silnici první třídy I/56. Při této příležitosti bychom Vás rádi informovali, že v nejbližších dnech hodláme požádat o získání dotace na výstavbu světelného signalizačního zařízení na stávajícím přechodu pro chodce na ulici Opavské v intravilánu obce, v blízkosti křížení této ulice s ulicí Hřbitovní ("Zvýšení bezpečnosti na silnici I/56, úprava stávajících přechodů pro chodce, ul. Opavská, Velké Hoštice - přechod pro chodce, ul. Hřbitovní"), a to  v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 1. výzva "MAS Hlučínsko z.s. - IROP - Dopravní infrastruktura, ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD".
 
Nové světelné signalizační zařízení bude hlavním prostředkem pro zklidnění dopravy a doplní tak nedávno zrealizované jiné světelné signalizační zřízení v blízkosti křížení ulice Opavská s ulicí Zámecká a Pekliska. Kromě celkového zklidnění dopravy přispěje nové světelné signalizační zařízení ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v obci, zejména chodců, neboť míra dopravní intenzity v předmětném úseku dosahuje témě 10,5 tis. motorových vozidel za 24 hodin. Tímto dojde k vytvoření bezpečného místa pro přecházení přes silnici první třídy I/56 pro chodce (obzvláště pro malé děti, seniory, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky apod.), což bude mít za následek zároveň posílení prvku bezbariérovosti (součástí světelného signalizačního zařízení je rovněž akustická signalizace pro nevidomé, v okolí přechodu pro chodce budou rovněž provedeny drobné úpravy - např. hmatové úpravy).
 
O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

30. 10. 2017

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


výsledky


21. 10. 2017

Semafor na ulici Opavské


Projekt Úprava stávajícího přechodu pro chodce na ulici Opavské, byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

logo

 

 


9. 10. 2017

Pozvánka na Svatební Veletrh


veletrh


6. 10. 2017

Výstava historických fotografií Malých Hoštic


Zveme Vás na výstavu historických fotografií Malých Hoštic. Výstava bude v sále obecního úřadu a to ve dnech: 30. 9. od 15 do 18 hodin, 1. 10. od 14 do 18 hodin a 2. 10. od 17 do 19 hodin. V těchto dnech bude přítomný pan František Mlýnek, který fotografie připravil, zpracoval, upravil, ...

 

Plakát


27. 9. 2017

Poděkování za sbírku nepotřebných jízdních kol


Poděkování
Děkujeme všem občanům Velkých Hoštic, kteří se v sobotu 2. září tr. zapojili do sbírky nepotřebných jízdních kol pro projekt Kola pro Afriku. Sběrné místo bylo před obecní knihovnou. Už při příjezdu nás čekalo několik občanů, kteří chtěli do projektu svá nepotřebná kola odevzdat. Během sbírky se ten den v Hlučíně, Kozmicích, Dolním Benešově, Bolaticích, Kobeřicích, Kravařích a Velkých Hošticích vysbíralo téměř 180 jízdních kol. Velkou část z nich po potřebné repasi a úpravě převeze Kola pro Afriku z.s. do Gambie. Tam je budou školy poskytovat dětem tak, aby jim usnadnily cestu do školy a zase zpět domů. Na repasi kol se také podílejí osoby ve výkonu trestu ve věznici v Ostravě Heřmanicích, kteří tím získavají pracovní návyky a dovednosti. Projekt tak má mnoho pozitivních efektů.
Za organizátory sbírky všem děkují Petr Kudela a Michal Jedlička.


20. 9. 2017

Tombola - Výstava hroznů


11. 9. 2017

Stránka