Navigace

Obsah

Stránka

Návod k registraci na očkování proti Covid-19

Návod k registraci na očkování proti Covid-19

15. 1. 2021 Zobrazit více

Informační leták k dobrovolnému testování

Informační leták k dobrovolnému testování

21. 12. 2020 Zobrazit více

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice

9. 11. 2020 Zobrazit více

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy

9. 11. 2020 Zobrazit více

Usnesení vlády ČR ze dne 23. 10. o změně krizového opatření

Usnesení vlády ČR ze dne 23. 10. o změně krizového opatření

26. 10. 2020 Zobrazit více

Mimořádná opatření k nouzovému stavu platná od 14. října 2020

Nová mimořádná opatření k nouzovému stavu platná od 14. října 2020
Nová mimořádná opatření k nouzovému stavu platná od 14. října 2020

 

Nošení roušek s platností od 13. října 2020 do odvolání

 • ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště
 • v prostředcích MHD
 • na zastávkách, nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v plném znění

 

 

Vláda České republiky usneseními č. 1021, 1022 a 1023 ze dne 12. října 2020 v rámci nouzového stavu s platností od středy 14. října 2020 od 0:00 hodin vyhlásila následující omezení a zákazy.

 

S platností od 14. října 2020 od 00:00 hodin. do 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin platí (uvedeny pouze změny oproti usnesení vlády č. 996 z 8. 10. 2020):

 

ZÁKAZ

 • Hromadných akcí ve vnitřních i venkovních prostorách ve více než 6 osobách (nejde-li o členy jedné domácnosti)
  • Zákaz platí také pro bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky
 • pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti 
 • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

 

Výjimky ze zákazu

 • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje
 • účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00. a 06:00 hodinou ranní.
 • Zákaz neplatí také při výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti

 

 

OMEZENÍ

 1. Zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích, hospodách a barech – nevztahuje se na prodej mimo provozovnu, jídlo s sebou bez vstupu do provozovny, avšak pouze v čase od 6:00 do 20:00 hodin
 2. Zákazníci, kteří konzumují zakoupené jídlo a nápoje v okolí provozovny, jsou povinni dodržovat rozestupy nejméně 2 metry.
 3. Provoz stravovacích zařízení v hotelech a ubytovacích zařízeních je možný pouze od 6:00 do 20:00 hodin za specifických podmínek

 

S platností od 14. října 2020 od 00:00 hodin do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin platí:
(uvedeny pouze změny oproti usnesení vlády č. 997 z 8. 10. 2020)

 

ZÁKAZ

 1. Zákaz přítomnosti žáků všech stupňů základních škol (distanční výuka), a to včetně družin a středisek volného času
 2. Zákaz provozu základních uměleckých, jazykových škol a konzervatoří, středních škol včetně praktické výuky (distanční výuka)
 3. Zakazuje se škola v přírodě
 4. Ubytování studentů s trvalým pobytem v ČR na internátech s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých
 5. Ubytování studentů s trvalým pobytem v ČR na kolejích vysokých škol s výjimkou studentů, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky v oborech lékařství, farmacie apod.

 

 

OMEZENÍ

Platí omezení provozu vysokých škol (distanční výuka) s výjimkou přítomnosti studentů na výuce a zkouškách do 10 osob a studentů při klinické a praktické výuce a praxi studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách

 

 

 


13. 10. 2020 Zobrazit méně

Mimořádné opatření ze dne 17.9. - omezení provozoven

Mimořádné opatření ze dne 17.9. - omezení provozoven

18. 9. 2020 Zobrazit více

Mimořádné opatření ze dne 17.9. - nošení roušek

Mimořádné opatření ze dne 17.9. - nošení roušek

18. 9. 2020 Zobrazit více

Mimořádné opatření s účinností od 18.9. - omezení hromadných akcí

Mimořádné opatření s účinností od 18.9.

17. 9. 2020 Zobrazit více

Roušky v ČR od 1.9.

Roušky v ČR od 1.9.

31. 8. 2020 Zobrazit více

Stránka