Navigace

Obsah

Dobrovolný hasičský sbor Velké Hoštice byl založen šesti zakladateli dne 27. května 1900 pod názvem Freiwillige Feuerwehr Gross Hoschütz. Sbor usiloval o vytvoření akceschopné organizace, která by při živelných pohromách a v těžkých chvílích ohrožení života a majetku pomáhala spoluobčanům. Hasičský sbor už od svého založení neopomíjel organizovat kulturní a společenské akce. V 50. letech došlo k přejmenování na Požární sbor, který byl spolu s majetkem převeden pod správu Národního výboru. Hasičská družstva již od těchto let reprezentovala a stále reprezentují obec na různých místních i republikových soutěžích. Touto svou činností přispívají k připravenosti k zásahům při požárech a pohromách, ale také k šíření dobrého jména obce. V dnešní době čítá sbor 110 členů, z toho je 31 dětí. Funkci starosty sboru vykonává p. Jan Mikolajský, velitelem sboru je p. Jan Borunský, hospodářkou sboru je Ing. Radmila Nevřelová. Hlavním referentem mládeže je  Ing. Jiří Winkler. U sboru funguje také zásahová jednotka, která má              14 členů. Velí jí Ing. Aleš Martinek.

Naše poslání vyjadřují zásady, které jsou vyšity na našich zástavách. Na první zástavě z roku 1900 nalezneme: „K Boží slávě, bližnímu k ochraně.“ Na zástavě k 70. výročí založení sboru čteme: „Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně.“