Navigace

Obsah

……výpis z katastru nemovitosti 

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 

…… výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů je zpoplatněn správním poplatkem, a to 100,-- Kč za žádost.

 

…… výpis z obchodního rejstříku

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 

…… výpis z živnostenského rejstříku

 

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 

……výpis z bodového systému řidiče

     Výpis z bodového systému řidiče je zpoplatněn správním poplatkem a to 100,-- Kč.

 

…… ověření podpisu (legalizace)

 

Je nutno se dostavit vždy osobně a podepsat přímo před pracovnici obecního úřadu.

Ověřování podpisu je zpoplatněno správním poplatkem a to 30,--Kč/podpis.

 

…… ověření listiny (vidimace)

Ověřování listin je zpoplatněno správním poplatkem a to 30,--Kč/stránku.

 

……přihlášku k trvalému pobytu na území Obce Velké Hoštice

 Při narození dítěte nebo úmrtí není nutno toto hlášení podat na obecním úřadě.

Přihláška k trvalému pobytu je zpoplatněna správním poplatkem a to:

 

…… přihlášku se k systému svozu PDO v obci Velké Hoštice

 

Přihláška k systému svozu PDO je zpoplatněna místním poplatkem, a to dle platné obecně závazné vyhlášky v daném roce.

 

……vrácení přeplatku z místního poplatku za svoz PDO

 

Vrácení poplatku nastane pouze při oficiální změně trvalého pobytu (odhlášení z trvalého pobytu z Obce Velké Hoštice), popřípadě úmrtí. Vrácení poplatku se nevrací v případě nehospodárnosti této vratky (vrácení nižší než 100 Kč)

 

……vrácení přeplatku z místního poplatku za psa

 

……povolení ke kácení stromů

 

……povolení napojení inženýrských sítí a sjezdu

 

Výše správního poplatku je uvedena již ve formuláři.

 

…… požádat o stavební místo

 

……požádat o byt v Domě s pečovatelskou službou

 

 ……fakturační záležitosti

 

 …... stavební záležitosti

 Tyto záležitosti se vyřizují na Magistrátu města Opavy, Krnovská 71

 

……matriční záležitosti

 Tyto záležitosti se vyřizují na Magistrátu města Opavy, Krnovská 71.

 POZOR! Ohlašovna sídlí na Horním náměstí 69.

 

 ……důchodové záležitosti

Tyto záležitosti se vyřizují na OSZZ Opava, Krnovská 75.