Navigace

Obsah

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Postup ohledně kotlíkových dotací

Program č. 1/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Velké Hoštice pro předfinancování výměn zdrojů teplá v rámci tzv. "kotlíkových dotací"

Výzva k předkládání žádostí k programu č. 1/2019 o poskynutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Velké Hoštice pro předfinancování výměn zdrojů tepla v rámci tzv. "Kotlíkových dotací"

Příloha k žádosti - čestné prohlášení žadatele - ke stažení

Příloha č. 3 - Souhlas manžela - ke stažení

Příloha č. 2 - Potvrzení o souhlasu s inkasem - ke stažení

Příloha č.1 - Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Velké Hoštice - ke stažení

Příloha - Vyúčtování návratné finanční výpomoci - ke stažení