Navigace

Obsah

Informace k místnímu poplatku ze psů v roce 2021

 

Místní poplatek ze psů na území obce Velké Hoštice je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnou obecně závaznou vyhláškou 1/2010, o místním poplatku ze psů (text vyhlášky lze nalézt na  urad-obce/vyhlasky/), rovněž je k dispozici v písemné podobě i na obecním úřadě).

 

Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Velké Hoštice. Přiznání k vyměření poplatku je povinen podat každý, komu vznikla poplatková povinnost dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky.

 

Sazba poplatku:

 

Osvobození od poplatku:

 

Poplatek lze platit převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu Velké Hoštice. Při platbě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol poplatníka a specifický symbol.

 

V případě nezaplacení tohoto poplatku se postupuje v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené poplatky se vyměřují a následně dochází k jejich exekuci.

 

Další informace o poplatku můžete získat přímo na pokladně obecního úřadu Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 u paní Michaely Hanske (e-mail: hanske@hostice.cz, tel 553 764 062).