Navigace

Obsah

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce (Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice) v úředních hodinách viz:urad-obce/uredni-hodiny/

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu. Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.