Navigace

Obsah

Schválený závěrečný účet Obce Velké Hoštice za rok 2017

Zhodnocení hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2017

Protokol o schválení účetní závěrky Obce Velké Hoštice za rok 2017

MŠ - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017

ZŠ - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017

Inventarizační zpráva Obce Velké Hoštice za rok 2017

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017

Zápis z finanční kontroly Obce Velké Hoštice za rok 2017

MŠ - veřejnosprávní kontrola za rok 2017

ZŠ - veřejnosprávní kontrola za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2017

Státní závěrečný účet Obce Velké Hoštice za rok 2017

Příloha Obce Velké Hoštice k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty Obce Velké Hoštice k 31.12.2017

Rozvaha-bilance Obce Velké Hoštice k 31.12.2017

Výkaz o plnění rozpočtu Obce Velké Hoštice za rok 2017

Návrh na schválení závěrečného účtu Obce Velké Hoštice za rok 2017