Navigace

Obsah

Klub žen Velké Hoštice byl založen 20.10.2015. Snahou jeho členek  je pomáhat a přinášet radost. Součástí klubu žen je soubor Hoštické panimamy, jenž ve spolupráci se Senior klubem zavedl tradici nošení lidových krojů naší oblasti při svátečních příležitostech. Soubor má rozsáhlý repertoár písní ve slezském nářečí, se kterým vystupuje na místních akcích.

 

Klub žen organizuje v obci každoročně velice úspěšnou tříkrálovou sbírku pro Charitu. Nejméně dvakrát za rok pořádá vystoupení okolních ochotnických divadel a sběr nepotřebného ošacení za účelem jeho dalšího využití. Ve spolupráci s obecním úřadem se podílí na organizaci oslav dne matek i setkání seniorů a jubilantů. Jednou měsíčně pomáhá při úklidu místního chrámu. Členky klubu žen prosluly domácími langošemi, které se staly lákadlem akcí pořádaných ostatními spolky. Tímto přispívají k jejich úspěšnému průběhu a ke spokojenosti všech spoluobčanů.