Navigace

Obsah


 

Stránka

Výsledek Tříkrálové sbírky


Výsledek Tříkrálové sbírky

Vážení spoluobčané, výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky v naší obci činí 38 451 Kč.

Všem dárcům děkujeme!


29. 1. 2021

Oznámení k výběru poplatků za popelnice a psy


Oznámení k výběru poplatků za popelnice a psy

Vážení spoluobčané,

výběr poplatků za svoz PDO a za psy pro rok 2021 bude probíhat až po ukončení nouzového stavu a zmírnění vládních opatření souvisejících s koronavirem. Přesný termín výběru bude včas zveřejněn. Návštěvu OÚ omezte opravdu jen na nejnutnější případy.

Děkujeme za pochopení.

 


29. 1. 2021

Podpora domácí péče


27. 1. 2021

Kominictví


Vážení občané, v pátek 22. 1. bude v naší obci provádět kontrolu a čištění komínů s vystavením revizní zprávy firma Top Kominictví. Společnost má veškeré platné certifikace. Cena vyčištění jednoho komínu je 400,- Kč včetně vystavení revizní zprávy. Pro více informaci můžete volat na tel. č. 770 611 211


21. 1. 2021

Revize kotlů a komínů


19. 1. 2021

Informace finančního úřadu


4. 1. 2021

Právní poradna ve Velkých Hošticích


V letošním roce bude právní poradna nově každé PONDĚLÍ od 18.15 do 19.15 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Až do zmírnění vládních opatření ale bude možno konzultovat vše pouze telefonicky na čísle 736 774 097, případně na emailu phetronius@seznam.cz.


4. 1. 2021

Vítání občánků - dotazník


4. 1. 2021

Omezení úředních hodin Obecního úřadu Velké Hoštice


Vážení spoluobčané,

v návaznosti na nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru a následná opatření vlády byly upraveny úřední hodiny na obecním úřadě takto:

Pondělí 13:00 – 18:00 hod., Středa 09:00  - 14:00 hod.

V jiných dnech a časech je budova úřadu pro veřejnost uzavřena. Prosíme všechny, aby potřebné záležitosti vyřizovali prioritně telefonicky na čísle 553 764 062, případně elektronicky a omezili tak návštěvy úřadu na nejnutnější případy.

Děkujeme za pochopení.


4. 1. 2021

Rodičovská linka


Rodičovská linka


21. 12. 2020

Stránka