Navigace

Obsah


 

Stránka

Semafor na ulici Opavské


Projekt Úprava stávajícího přechodu pro chodce na ulici Opavské, byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

logo

 

 


9. 10. 2017

Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Velké Hoštice


Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Velké Hoštce bylo spolufinancováno  z prostředků Ministerstva vnitra ČR v rámci programu - 01424 Dotace pro jednotku SDH obcí, a z prostředků Moravskoslezského kraje.

 

logo


12. 6. 2017

Projektová koncepce cyklistické stezky Nedza - Pietrowice Wielkie - Velké Hoštice


Koncepce projektu cyskostezky Nedza - Pietrowice Wielkie - Velké Hoštice je spolufinancována z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. 

tabulka


23. 11. 2016

Prezentace obce Velké Hoštice v celostátním kole soutěže Vesnice roku 1.9.201614. 9. 2016

Informace z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje


lesní požáz

polní požáry


19. 7. 2016

Co nepatří do odpadu? Odpad není odpadkový koš!


11. 11. 2015

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Velké Hoštice


16. 2. 2015

Střednědobý plán rozvoje služeb Svazku obcí Hlučínsko-západ


13. 2. 2015

Prezentace Hlučínska


3. 2. 2015

Stránka