Navigace

Obsah

V roce 2020 byla provedena rekonsktrukce povrchu místní komunikace ulice Nová v obci Velké Hoštice. Tento projekt byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu. Celkové náklady činily 1 596 137,04 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo na tuto akci neinvestiční dotaci ve výši 1 117 295,00 Kč, vlastní zdroje obce činily 478 842,04 Kč.

Rekonstrukce povrchu místní komunikace ul. Nová

Plakát