Obsah

 

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení?

    

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. 

 

Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3-5 mg rtuti. 

Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. 

 

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.  

    

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé naší obce mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat na sběrném místě, na adrese Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 

    

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách). 

    

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2018 recyklovalo 719 t použitých světelných zdrojů, což představuje více než 20 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. 

Bohužel stále mnoho domácností nerecykluje a menší elekrozařízení včetně úsporných zářivek hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se  o problematice  nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.