Navigace

Obsah

ZŠ Velké Hoštice - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024

ZŠ Velké Hoštice - Schválený rozpočet na rok 2022

MŠ Velké Hoštice - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024

MŠ Velké Hoštice - Schválený rozpočet na rok 2022

ZŠ Velké Hoštice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2024

ZŠ Velké Hoštice - Návrh rozpočtu na rok 2022

MŠ Velké Hoštice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2024

MŠ Velké Hoštice - Návrh rozpočtu na rok 2022

MŠ Velké Hoštice - Schválený rozpočet na rok 2021

MŠ Velké Hoštice - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

ZŠ Velké Hoštice - Schválený rozpočet na rok 2021

ZŠ Velké Hoštice - Schválený Střednědobý výhled 2022 - 2023

ZŠ Velké Hoštice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2023

ZŠ Velké Hoštice - Návrh rozpočtu na rok 2021

MŠ Velké Hoštice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2023

MŠ Velké Hoštice - Návrh rozpočtu na rok 2021

MŠ Velké Hoštice - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019

MŠ Velké Hoštice - Zápis inventarizační komise za rok 2019

MŠ Velké Hoštice - Příloha k 31.12.2019

MŠ Velké Hoštice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

MŠ Velké Hoštice - Rozvaha k 31.12.2019

ZŠ Velké Hoštice - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019

ZŠ Velké Hoštice - Zápis inventarizační komise za rok 2019

ZŠ Velké Hoštice - Příloha k 31.12.2019

ZŠ Velké Hoštice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

ZŠ Velké Hoštice - Rozvaha k 31.12.2019

MŠ Velké Hoštice - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019

ZŠ Velké Hoštice - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019

ZŠ Velké Hoštice - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

ZŠ Velké Hoštice - Schválený rozpočet na rok 2020

MŠ Velké Hoštice - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

MŠ Velké Hoštice - Schválený rozpočet na rok 2020

ZŠ Velké Hoštice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2022

ZŠ Velké Hoštice - Návrh rozpočtu na rok 2020

MŠ Velké Hoštice - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022

MŠ Velké Hoštice - Návrh rozpočtu na rok 2020

MŠ - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018

ZŠ - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018

MŠ Velké Hoštice - Střednědobý výhled 2020-2021

MŠ Velké Hoštice - Rozpočet na rok 2019

ZŠ Velké Hoštice - Střednědobý výhled 2020-2021

ZŠ Velké Hoštice - rozpočet na rok 2019

ZŠ,MŠ - závazné ukazatele na rok 2019

ZŠ - Zápis z inventarizace za rok 2017

ZŠ - Příloha k 31.12.2017

ZŠ - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

ZŠ - Rozvaha k 31.12.2017

ZŠ - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017

ZŠ - Prokol o schválení účetní závěrky za rok 2017

MŠ- Příloha k 31.12.2017

MŠ - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

MŠ - Rozvaha k 31.12.2017

MŠ - Zápis z inventarizace za rok 2017

MŠ - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017

MŠ - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017

MŠ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

ZŠ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

MŠ - Schválený rozpočet na rok 2018

ZŠ - Schválený rozpočet na rok 2018

MŠ Velké Hoštice - Návrh střednědobého výhledu 2019-2020

MŠ Velké Hoštice - Návrh rozpočtu na rok 2018

ZŠ Velké Hoštice - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

ZŠ Velké Hoštice -Návrh rozpočtu na rok 2018

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019

ZŠ-Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019

Závazné ukazatele na rok 2017

MŠ - rozpočet na rok 2017

ZŠ - rozpočet na rok 2017

MŠ - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

MŠ - Inventarizace k 31.12.2016

MŠ - Příloha k 31.12.2016

MŠ - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

MŠ - Rozvaha-bilance k 31.12.2016

MŠ - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016

ZŠ - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

ZŠ - Inventarizace k 31.12.2016

ZŠ - Příloha k 31.12.2016

ZŠ - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

ZŠ - Rozvaha-bilance k 31.12.2016

ZŠ - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016