Navigace

Obsah

Jméno Funkce Telefon
Pluschke David Předseda komise 720 515 855
Směja Ervín člen komise  
Wanke Patrik člen komise  
Urbanský Denis člen komise            730 547 359
Štěbra Jiří člen komise  

Komise pro životní prostředí obce Velké Hoštice

Komise pro životní prostředí v obci Velké Hoštice je poradním orgánem Rady obce, tj. starosty v naší obci, kterému také svou činností podléhá.

Pracovní náplní komise pro životní prostředí obce Velké Hoštice je:

  • předkládá iniciativní návrhy, stanoviska a náměty týkající se životního prostředí(dále jen ŽP) a veřejné zeleně v obci,
  • u návrhů realizace projektů výrazně zasahujících do ŽP zajišťuje potřebné odborné informace a posuzuje jejich vliv na ŽP,
  • upozorňuje na nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti ŽP,
  • spolupracuje s OÚ Velké Hoštice při úpravách veřejných prostranství a rozšiřování obecní zeleně, iniciuje zlepšování vzhledu a čistoty obce, parků, hřišť, komunikací atd.,
  • spolupracuje s OÚ Velké Hoštice při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů týkajících se ŽP,
  • organizuje likvidaci černých skládek a dalších ekologických zátěží,
  • vyjadřuje se k žádostem o kácení dřevin rostoucích mimo les,
  • usiluje o vytvoření vztahu občanů k ŽP v obci, propaguje a šíří osvětu na toto téma.

 

Vážení občané, v případě jakýchkoli dotazů, žádostí nebo návrhů z oblasti životního prostředí neváhejte kontaktovat Komisi pro ŽP na emailové adrese komise.zp@seznam.cz. Děkujeme.