Obsah

Jak správně přikrmovat ptáky v zimě 

Jak správně přikrmovat ptáky v zimě

 

Biopásy 

Biopásy patří mezi již zavedená podopatření na orné půdě. Jedná se v podstatě o úhorové hospodaření na přesně definované ploše s vysetím stanovené směsi, která snižuje riziko vzniku eroze a napomáhá zadržovat vodu v krajině. Bylinný zápoj může zachytit až 380 litrů srážek na metr krychlový. Takovýto „ostrůvek“ nerušené zeleně má velký význam zejména pro bezobratlé živočichy. Přispívá k rozmanitosti zemědělské krajiny a zvyšuje biodiverzitu na obhospodařovaných polích. Zvýšení počtu bezobratlých živočichů spolu s vhodným složením směsi pro biopás pak tvoří lákavou potravní nabídku pro ptáky. Biopásy poskytují rovněž úkryt i pro další polní živočichy (zajíce, srny, hlodavce).Tím, že se s půdou nebude nějakou dobu pracovat, zvýší se biodiverzita půdních organismů a podpoří se tvorba humusu a nové úrodné vrstvy. Biopásy lze zakládat jako víceleté nektarodárné nebo jednoleté krmné biopásy

Biopásy

Nektarodarny biopas