Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Dotační tituly

SFŽP

 

 

 

Oslavy 800 let obce Velké Hoštice

 

 

 

 

 

spolková činnost

 

 

 

 

V letech 2021 a 2022 byl v obci Velké Hoštice realizován nový Protipovodňový varovný a informační systém. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

protipovodňový systém

 

 

 

V roce 2020 byla provedena rekonsktrukce povrchu místní komunikace ulice Nová v obci Velké Hoštice. Tento projekt byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu. Celkové náklady činily 1 596 137,04 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo na tuto akci neinvestiční dotaci ve výši 1 117 295,00 Kč, vlastní zdroje obce činily 478 842,04 Kč.

Rekonstrukce povrchu místní komunikace ul. Nová

Plakát

 

Projekt Lesopark Velké Hoštice - II. etapa 

V minulém roce 2019 jsme otevřeli 1. etapu dětské atrakce - lanové centrum pro děti. Protože tato atrakce se setkala nejen u našich dětí, ale i u dětí širokého okolí, rozhodli jsme se v letošním roce zrealizovat i II. etapu, rozšiřující tu stávající o další prvky. Celková hodnota této II. etapy včetně  přípravných a projekčních prací byla 2.074.322,- Kč a získali jsme na to dotaci ve výši 1.936.000,- Kč. Dotace byla poskytnuta z Ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova a spolufinancována Evropskou unií. Celou výrobu a montáž lanového centra provedla na základě výsledků výběrového řízení firma Unipark z Brna. 

Věříme, že se dětem bude líbit celé zprovozněné lanové centrum. 

Lesopark

Digitální povodňový plán pro naši obec

Naše obec měla již poněkud zastaralý povodňový plán, proto jsme se rozhodli nechat vypracovat nový, aktuální, povodňový plán, a to z dotací z Operačního programu životního prostředí z Ministerstva životního prostředí. S novým povodňovým plánem v hodnotě 166.980,- Kč a současně jsme z těchto dotací zakoupili novou elektrocentrálu v hodnotě 142.082,- Kč. Celkem jsme získali dotace ve výši 85%, což činí 277.695,- Kč. Povodňový plán zpracovala firma CRISIS CONSULTING, s.r.o. z Uherského Hradiště. Při nedávno skončených povodních jsme jej mohli použít, především při metodickém vedení a využití všech aktualizovaných kontaktů. 

Digitální povodňový plán

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na