Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Volby 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024 byly vyhlášeny dne 27. 2. 2024 ve Sbírce zákonů, a to rozhodnutím prezidenta republiky č. 38/2024 Sb., o vyhlášení voleb do EP.

Hlasování do Evropského parlamentu bude na území České republiky probíhat ve stálých volebních okrscích (nikoliv na zastupitelských úřadech ČR), a to

             v pátek       7. června 2024         od 14:00 do 22:00 hod

             v sobotu     8. června 2024         od 8:00 do 14:00 hod

 Právo volit na území České republiky má:

- občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

- občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR,

- nemá zákonem omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 - Volby (mvcr.cz)

 

Kde lze hlasovat

Hlasování probíhá pouze na území ČR.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán v seznamu voličů.

Obec Velké Hoštice má jeden volební okrsek a sídlo volebního okrsku je Zámecká 195, Velké Hoštice (budova obecního úřadu).

V případě závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič hlasovat pomocí přenosné volební schránky. Volič může požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Možnost objednání si přenosné hlasovací schránky na tel. čísle 553 764 062.

 

Voličské průkazy

Volič může požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu ode dne vyhlášení voleb, buď písemným podáním nebo osobně.

  1. Písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu:
  • v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče (za ověření podpisu pro účely voleb se na úřadech správní poplatek nevybírá).
  • v elektronické podobě buď zaslané prostřednictvím datové schránky nebo podáním učiněným přes Portál občana  

písemně podaná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. nejpozději do pátku 31. 5. 2024  do16:00 hod)

  1. Osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu
  • Obecní úřad Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31  Velké Hoštice
  • nejpozději 5 dnů přede dnem voleb, tzn. nejpozději do středy 5. 6. 2024 do 16:00 hod

Voličský průkaz lze voliči vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu, tzn. nejdříve dne 23. 5. 2024

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Žádost o vydání voličského průkazu Typ: DOC dokument, Velikost: 50 kB

Plná moc pro převzetí voličského průkazu Typ: DOC dokument, Velikost: 34.5 kB

 

Hlasování ve zdravotnickém zařízení

Pokud volič pobývá v době voleb do Evropského parlamentu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“), které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné:

 a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu)

 Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu nejpozději 18. května 2024 do 14.00 hod.

 b) na základě voličského průkazu 

 V obou případech zajistí správa příslušného zdravotnického zařízení příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

Kontakty

Bc. Lucie Martínková, tel. č.: 553 764 062, e-mail: martinkova@hostice.cz 

 

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na