Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Aktuality

Jak správně přikrmovat ptáky v zimě

Biopásy 

Biopásy patří mezi již zavedená podopatření na orné půdě. Jedná se v podstatě o úhorové hospodaření na přesně definované ploše s vysetím stanovené směsi, která snižuje riziko vzniku eroze a napomáhá zadržovat vodu v krajině. Bylinný zápoj může zachytit až 380 litrů srážek na metr krychlový. Takovýto „ostrůvek“ nerušené zeleně má velký význam zejména pro bezobratlé živočichy. Přispívá k rozmanitosti zemědělské krajiny a zvyšuje biodiverzitu na obhospodařovaných polích. Zvýšení počtu bezobratlých živočichů spolu s vhodným složením směsi pro biopás pak tvoří lákavou potravní nabídku pro ptáky. Biopásy poskytují rovněž úkryt i pro další polní živočichy (zajíce, srny, hlodavce).Tím, že se s půdou nebude nějakou dobu pracovat, zvýší se biodiverzita půdních organismů a podpoří se tvorba humusu a nové úrodné vrstvy. Biopásy lze zakládat jako víceleté nektarodárné nebo jednoleté krmné biopásy

Biopásy

Nektarodarny biopas

 

Odpalování pyrotechniky

Vážení spoluobčané,

jak jste již určitě zrakově či sluchově zaznamenali, v naší obci se setkáváme se stále častějším a intenzivnějším odpalování ohňostrojů a rachejtlí. Není týdne, který by se alespoň jednou obešel bez hlasitých odpalů pyrotechniky. Ohňostroje vyvolávají napříč společností smíšené pocity. Jedni tuto aktivitu vítají jako nevšední zábavu, druzí ji vnímají negativně z mnoha různých příčin. A tak se nabízí otázka, stojí nám to skutečně za to?

Použitím zábavní pyrotechniky je znečišťován vzduch, voda, půda a zeleň jedovatými chemickými látkami. Protože se ohňostroje odehrávají zpravidla za tmy, jejich bezprostřední vliv na volně žijící zvířata je těžko pozorovatelný. Při ohňostrojích dochází k silným zvukovým a světelným efektům, které způsobují pocit strachu u všech zvířat, a to domácích, volně žijících i hospodářských. Tělo zvířete tak okamžitě začne v reakci na stresovou situaci produkovat fyziologické odpovědi jako jsou zvýšený srdeční rytmus, produkce stresových hormonů, zvýšená pozornost, úzkost, strach, únikové reakce nebo panika. Zvířata jsou vyděšená, schovávají se a snaží se před hlukem a výbuchy uniknout. Následkem slepé paniky dochází k vážným zraněním, popáleninám, doživotním traumatům a zvířata mohou fyzickým či psychickým následkům podlehnout. Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí. Mnoho z nich pak v lepším případě končí v útulcích a odchytových stanicích. Ptáci v úleku narážejí do drátů vedení, do pevných překážek a skleněných ploch. Ti všichni škodlivou, nebezpečnou „zábavní“ pyrotechnikou trpí a dokonce hynou! Tyto reakce je možné u ptáků pozorovat ve vzdálenostech stovek metrů až kilometrů od místa odpalu ohňostroje.

Z uvedeného je zřejmé, že pořádání ohňostrojů a pyrotechnických zábav má zásadní negativní vliv na krajinu. Nežádoucím způsobem tak ohňostroje na zvířata působí VŽDY. Věřím, že se při přečtení tohoto článku zamyslíte, jestli Vám opravdu stojí za to utrácet peníze za tak nesmyslnou a nebezpečnou zábavu. Kvůli pár rachejtlím mohou přijít zbytečně o život desítky živočichů. A tak Vás vyzývám, kupte si místo pyrotechniky raději něco užitečného, co potěší Vás nebo Vaše nejbližší.

Mgr. Denis Urbanský

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na