Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Aktuality

Jak správně přikrmovat ptáky v zimě

Biopásy 

Biopásy patří mezi již zavedená podopatření na orné půdě. Jedná se v podstatě o úhorové hospodaření na přesně definované ploše s vysetím stanovené směsi, která snižuje riziko vzniku eroze a napomáhá zadržovat vodu v krajině. Bylinný zápoj může zachytit až 380 litrů srážek na metr krychlový. Takovýto „ostrůvek“ nerušené zeleně má velký význam zejména pro bezobratlé živočichy. Přispívá k rozmanitosti zemědělské krajiny a zvyšuje biodiverzitu na obhospodařovaných polích. Zvýšení počtu bezobratlých živočichů spolu s vhodným složením směsi pro biopás pak tvoří lákavou potravní nabídku pro ptáky. Biopásy poskytují rovněž úkryt i pro další polní živočichy (zajíce, srny, hlodavce).Tím, že se s půdou nebude nějakou dobu pracovat, zvýší se biodiverzita půdních organismů a podpoří se tvorba humusu a nové úrodné vrstvy. Biopásy lze zakládat jako víceleté nektarodárné nebo jednoleté krmné biopásy

Biopásy

Nektarodarny biopas

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na