Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Co potřebuji, když si chci vyřídit

……výpis z katastru nemovitosti 

 •  znát číslo listu vlastnického, nebo popisné číslo domu popřípadě číslo parcely,

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 • 1. stránka – 100 Kč,
 • každá další – 50 Kč.

…… výpis z rejstříku trestů

 • občanský průkaz, případně ověřenou plnou moc (viz. oddíl formuláře).

Výpis z rejstříku trestů je zpoplatněn správním poplatkem, a to 100,-- Kč za žádost.

…… výpis z obchodního rejstříku

 • znát IČO dané obchodní organizace.

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 • 1. stránka – 100 Kč,
 • každá další – 50 Kč.

…… výpis z živnostenského rejstříku

 • znát IČO obchodní organizace.

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 • 1. stránka – 100 Kč,
 • každá další – 50 Kč.

……výpis z bodového systému řidiče

 • občanský průkaz, řidičský průkaz.

     Výpis z bodového systému řidiče je zpoplatněn správním poplatkem a to 100,-- Kč.

…… ověření podpisu (legalizace)

 • občanský průkaz,
 • dokument, na kterém chci ověřit podpis.

Je nutno se dostavit vždy osobně a podepsat přímo před pracovnici obecního úřadu.

Ověřování podpisu je zpoplatněno správním poplatkem a to 30,--Kč/podpis.

…… ověření listiny (vidimace)

 • občanský průkaz,
 • dokument, který chci ověřit,
 • dokument musí být v českém jazyce (v jiném jazyce lze ověřit pouze u notáře nikoliv na obecním úřadě).

Ověřování listin je zpoplatněno správním poplatkem a to 30,--Kč/stránku.

……přihlášku k trvalému pobytu na území Obce Velké Hoštice

 • občanský průkaz (platný), u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu, výpis z katastru nemovitosti (ne starší než 3 měsíce), nebo doklad o oprávnění užívat byt  - nájemní smlouvu či úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlašením změny místa trvalého pobytu, resp. oprávněná osoba může potvrzení podepsat přímo před pracovníky ohlašovny
 • při přihlašování k trvalému pobytu je nutno také mít vyplněný formulář „Ohlašovací lístek (vydá jej obecní úřad)
 • rodný list občana mladšího 15 let-

 Při narození dítěte nebo úmrtí není nutno toto hlášení podat na obecním úřadě.

Přihláška k trvalému pobytu je zpoplatněna správním poplatkem a to:

 • pro osoby starší 15 let 50,--Kč/osoba
 • do 15 let je přihláška osvobozena od správního poplatku.

…… přihlášku se k systému svozu PDO v obci Velké Hoštice

 • občanský průkaz,
 • vyplněný formulář „Ohlašovací povinnosti na svoz PDO“ (viz. oddíl Svoz PDO).

Přihláška k systému svozu PDO je zpoplatněna místním poplatkem, a to dle platné obecně závazné vyhlášky v daném roce.

……vrácení přeplatku z místního poplatku za svoz PDO

 • vyplněný formulář „žádost o vrácení poplatku za svoz PDO“. (viz. oddíl Svoz PDO)

Vrácení poplatku nastane pouze při oficiální změně trvalého pobytu (odhlášení z trvalého pobytu z Obce Velké Hoštice), popřípadě úmrtí. Vrácení poplatku se nevrací v případě nehospodárnosti této vratky (vrácení nižší než 100 Kč)

……vrácení přeplatku z místního poplatku za psa

 • tento poplatek se z důvodu nehospodárnosti nevrací.

……povolení ke kácení stromů

 • vyplněnou žádost (viz. oddíl formuláře),
 •  povinné přílohy uvedené v žádosti.

……povolení napojení inženýrských sítí a sjezdu

 • vyplněnou žádost (viz. oddíl formuláře)
 • povinné přílohy uvedené v žádosti.

Výše správního poplatku je uvedena již ve formuláři.

…… požádat o stavební místo

 • postačí pouze písemná žádost o stavební místo – neexistuje zde daný formulář,
 • je nutno v žádosti uvést aktuální kontaktní adresu.

……požádat o byt v Domě s pečovatelskou službou

 • postačí pouze písemná žádost o byt v DPS – neexistuje zde daný formulář,
 • je nutno v žádosti uvést aktuální kontaktní adresu.

 ……fakturační záležitosti

 • fakturační adresa: Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31, IČ: 00300845
 • fakturu je nutno na obec zaslat ve dvou vyhotoveních

 …... stavební záležitosti

 Tyto záležitosti se vyřizují na Magistrátu města Opavy, Krnovská 71

……matriční záležitosti

 Tyto záležitosti se vyřizují na Magistrátu města Opavy, Krnovská 71.

 POZOR! Ohlašovna sídlí na Horním náměstí 69.

 ……důchodové záležitosti

Tyto záležitosti se vyřizují na OSZZ Opava, Krnovská 75.

 
SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na