Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Komise pro životní prostředí

Komise pro životní prostředí obce Velké Hoštice

Jiří Štěbra, předseda komise  

Mgr. Denis Urbanský, člen komise

Mgr. Petr Michalčík, člen komise

René Klemm, člen komise

Jaroslav Lexa, člen komise

 

 

 

Komise pro životní prostředí v obci Velké Hoštice je poradním orgánem Rady obce, tj. starosty v naší obci, kterému také svou činností podléhá.

Pracovní náplní komise pro životní prostředí obce Velké Hoštice je:

  • předkládá iniciativní návrhy, stanoviska a náměty týkající se životního prostředí(dále jen ŽP) a veřejné zeleně v obci,
  • u návrhů realizace projektů výrazně zasahujících do ŽP zajišťuje potřebné odborné informace a posuzuje jejich vliv na ŽP,
  • upozorňuje na nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti ŽP,
  • spolupracuje s OÚ Velké Hoštice při úpravách veřejných prostranství a rozšiřování obecní zeleně, iniciuje zlepšování vzhledu a čistoty obce, parků, hřišť, komunikací atd.,
  • spolupracuje s OÚ Velké Hoštice při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů týkajících se ŽP,
  • organizuje likvidaci černých skládek a dalších ekologických zátěží,
  • vyjadřuje se k žádostem o kácení dřevin rostoucích mimo les,
  • usiluje o vytvoření vztahu občanů k ŽP v obci, propaguje a šíří osvětu na toto téma.

Vážení občané, v případě jakýchkoli dotazů, žádostí nebo návrhů z oblasti životního prostředí neváhejte kontaktovat Komisi pro ŽP prostřednictvím Obecního úřadu Velké Hoštice.

Děkujeme

 

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na