Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Komise pro Životní prostředí

Komise pro životní prostředí obce Velké Hoštice

Komise pro životní prostředí v obci Velké Hoštice je poradním orgánem Rady obce, tj. starosty v naší obci, kterému také svou činností podléhá.

Pracovní náplní komise pro životní prostředí obce Velké Hoštice je:

  • předkládá iniciativní návrhy, stanoviska a náměty týkající se životního prostředí(dále jen ŽP) a veřejné zeleně v obci,
  • u návrhů realizace projektů výrazně zasahujících do ŽP zajišťuje potřebné odborné informace a posuzuje jejich vliv na ŽP,
  • upozorňuje na nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti ŽP,
  • spolupracuje s OÚ Velké Hoštice při úpravách veřejných prostranství a rozšiřování obecní zeleně, iniciuje zlepšování vzhledu a čistoty obce, parků, hřišť, komunikací atd.,
  • spolupracuje s OÚ Velké Hoštice při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů týkajících se ŽP,
  • organizuje likvidaci černých skládek a dalších ekologických zátěží,
  • vyjadřuje se k žádostem o kácení dřevin rostoucích mimo les,
  • usiluje o vytvoření vztahu občanů k ŽP v obci, propaguje a šíří osvětu na toto téma.

Vážení občané, v případě jakýchkoli dotazů, žádostí nebo návrhů z oblasti životního prostředí neváhejte kontaktovat Komisi pro ŽP na emailové adrese komise.zp@seznam.cz. Děkujeme.

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na