Menu
Obec Velké Hoštice
obecVelké Hoštice

Poplatek ze psů

Informace k místnímu poplatku ze psů v roce 2021

Místní poplatek ze psů na území obce Velké Hoštice je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnou obecně závaznou vyhláškou 1/2010, o místním poplatku ze psů (text vyhlášky lze nalézt na  urad-obce/vyhlasky/), rovněž je k dispozici v písemné podobě i na obecním úřadě).

Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Velké Hoštice. Přiznání k vyměření poplatku je povinen podat každý, komu vznikla poplatková povinnost dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky.

Sazba poplatku:

  • 200,00 Kč za jednoho psa/rok

Osvobození od poplatku:

  • je držitel psa, který je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením
  • je držitel psa, provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše určených osob
  • jsou psi lovečtí, pokud mají příslušné osvědčení.
  • a další případy uvedené v obecně závazné vyhlášce č. 1/2010

Poplatek lze platit převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu Velké Hoštice. Při platbě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol poplatníka a specifický symbol.

V případě nezaplacení tohoto poplatku se postupuje v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené poplatky se vyměřují a následně dochází k jejich exekuci.

Další informace o poplatku můžete získat přímo na pokladně obecního úřadu Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 u paní Michaely Hanske (e-mail: hanske@hostice.cz, tel 553 764 062).

SOH
Sdružení obcí Hlučínska

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na